Carolas vågade kläder väcker frågetecken – förklaringen: ”Kon åt upp bikinin”

Oväntade bikini-incidenten: ”Köper inte förklaringen”