Hur noga är vi med att följa eldningsförbudet?

Att orsaka en brand kan få rättsliga påföljder