"Vi har VM:s första skandal"

"Vi har VM:s första skandal"