Häpnar när de ser Trumps film till Jong-Un: ”Förstummad”

Häpnar när de ser Trumps film till Jong-Un: ”Förstummad”