"Det skulle vara extraordinärt"

Lena Mellin om SD:s förslag om slopat barnbidrag för föräldrar som motsätter sig obligatorisk förskola