Rökte på flygplanet - krävs på chockböter

SAS: "Vill statuera exempel"