Sedin: "Det har varit en självklarhet att hjälpa till"

Sedinbröderna fick dela på King Clancy memorial Trophy – Priset för den som har visat bäst ledarskap på och utanför isen.