Här sliter polishunden geväret ur misstänkte mannens grepp

Hotade sitt ex – när polisen bad honom släppa vapnet gick hunden till attack