Se Durmaz starka tal inför landslaget: "Jag är svensk och bär flaggan med stolthet"

Jimmy Durmaz känslosamma tal om hoten