Djuret vägrar lämna planen

En planstormare avbröt en fotbollsmatch i Australien och hade fräckheten att ställa sig i mål.