Gunilla Persson förd till sjukhus

Vårdas för allergisk reaktion