Opinionsmätningar – fara eller fest

Hur vet man om man kan lita på opinionsundersökningar?