Leveranshaveri på landstinget drabbar Lars

Lars Dicander, 65 år, lider av inkontinens. På grund av ett haveri hos landstinget har han inte fått de skydd han behöver.