Skräcken i vattnet – när den här skuggan plötsligt skymtar

Vattnet evakuerades med skotrar – tävling avbröts