Ingen vill betala för dementa Effats vård

Dementa Effat Asadi Moghaddam har fått ett utvisningsbeslut – men innan beslutet verkställs vill ingen betala för hennes vård