När lamporna tänds igen häpnar publiken

Strömmen går mitt under gymnasternas program