"När Kennedy kom in tog han mig först i handen"

"Han var vänlig, lättsam och karismatisk"