Falks grav – ett mysterium

Jonas Falk avrättades genom halshuggning 1855. Fortfarande är hans grav upphöjt i dunkel.