Sacha Baron Choen lurar Dick Cheney att signera skendränkning-kit

Lurar den tidigare vice-presidenten att signera redskap för skendränkning