"Det kan vara så att det är en känslig fråga för Trump"

"Det kan vara så att det är en känslig fråga för Trump"