"Det kan vara så att det är en känslig fråga för Trump"

Wolfgang Hansson om presidenternas presskonferens i Helsingfors