Italienska brandflyg vattenbombar bränderna

Läget akut - boende evakueras