Grafik: Så bekämpas elden med vattenbombning

Brandflyg och helikoptrar kan slunga tusentals liter vatten på en gång.