Vilka tillhör Räddningstjänsten?

Räddningstjänsten är en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.