Se Kennedys minnesceremoni

50 år sedan presidenten blev mördad