Seklets längsta månförmörkelse på fredag

När solens strålar träffar månen genom jordens atmosfär färgas månen röd