Det brinner i Torslanda – 15 enheter från Räddningstjänsten på plats

Skogsbrand på berg – sex enheter på plats