Räddningschefen: Vi besegrade ödesdygnet

Slutskedet av kampen mot branden i Trängslet