Förseningar och översvämningar efter skyfall

Varnar för strömförande vatten på Uppsala centralstation