Här har de tyska brandmännen slagit upp läger

"Viktigt att vara självförsörjande"