Olivia fick sex nya organ

Räddades av okända hjälten, nu brinner hin för organdonation.