Thorn: ”I värsta fall kan vi dö”

Thorn: ”I värsta fall kan vi dö”