Alltför få studentbostäder

Bostadsministern: Tar på allvar.