Klimat och väder - vad är skillnaden?

Debatten efter sommaren 2018 har handlat mycket om huruvida värmen beror på klimatet eller inte. Staffan Landin reder ut skillnaden mellan begreppen och hur de hänger ihop.