Jenny Alversjö ryter ifrån på sociala medier

Får ”hat och avsky” på Instagram efter surströmmingsdiss