Idris Elba ryktas som James Bond

Gav ett officiellt svar på rykterna