Höll sig partiledarna till sanningen?

Staffan Landin har granska partiledarnas utspel under Aftonbladets partiledardebatt.