Så kan utlandssvenskarna avgöra valet

Bara 30% som bor utomlands utnyttjar sin röst, med oss - Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare för svenskar i världen.