Se Åkessons kritiserade uttalande: "De passar inte in"

Efter debatten tog SVT avstånd från uttalandet