"Ett avskyvärt uttalande"

"Ett avskyvärt uttalande"