Detta kan BARA ske under en korpmatch

Snedträffen i engelska amatörmatchen är helt briljant