Här ligger partiernas starkaste fästen

Kommunerna där flest röstade på respektive parti till riksdagen.