Så många människor försvinner varje år

7000–9000 personer anmäls varje år försvunna till polisen.