Tar i så hon faller omkull

Benpresstävlingen blev för mycket för handbollsstjärnan