Space X: Första rymdturisten klar

Väntas ske under 2019