Mattes tänder

Magnus Wennman träffar hemlöse Matte som visar hur han ser ut i munnen