Kvinnliga sexturister i Gambia

Aftonbladets Karin Ahlborg på plats.