Så är läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadens priser ökar i storstäderna.