Kraftiga fall på världens börser

Hur ska man agera som sparare?