Variera kosten - bli lycklig

En allt för enformig kost påverkar hur magen mår - och i förlängningen även hur vi mår psykiskt.