Bank: ”Känns fruktansvärt”

Simon Bank om Labinot Harbuzis bortgång